Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich położona jest w Gminie Chojnice.
Szkoła posiada ceremoniał związany z patronem szkoły.

Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach funkcjonuje od 1918 roku, a w obecnym dwukondygnacyjnym budynku od 1970 roku. Posiada wymienioną stolarkę okienną, a w roku 2002 przeprowadzono termomodernizację. Do obwodu szkoły uczęszczają dzieci z sołectw: Ogorzeliny, Angowice, Nowy Dwór i Cołdanki. Szkoła posiada 8 sal lekcyjnych (wszystkie sale wyposażone są w projektor i laptop z dostępem do Internetu, 2 sale w tablicę multimedialną), pracownię informatyczną, świetlicę, gabinet logopedy, bibliotekę i salę gimnastyczną, stołówkę i kuchnię szkolną przygotowującą posiłki dla uczniów, salę gimnastyczną. Do dyspozycji uczniów jest boisko trawiaste i wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Placówka działa w oparciu o własną koncepcję pracy wynikającą z jej wizji i misji.
Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach wspomaga rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy, fizyczny uczniów w oparciu o takie wartości jak: miłość, dobro, prawda, mądrość, wolność, piękno, tolerancja. Dążymy do modelu szkoły otwartej na potrzeby każdego ucznia, spełniającej oczekiwania rodziców, dającej zadowolenie z pracy całej kadrze. Jest to szkoła: dbająca o dobro dziecka, osiągająca wysokie wyniki kształcenia, wychowująca wartościowego człowieka, bezpieczna, posiadająca jasne zasady postępowania i oceniania, potrafiąca współpracować z rodzicami i instytucjami wspomagającymi, posiadająca wysoko wykwalifikowaną, rozwijającą się kadrę, dążąca do kształtowanie swojego pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, nowoczesna i dobrze wyposażona, promująca technologie informatyczne.

Placówka dostrzega indywidualne potrzeby edukacyjne młodego człowieka. Oprócz obowiązkowych zajęć uczniowie uczęszczają na różnorodne zajęcia pozalekcyjne: zajęcia rozwijające zainteresowania – koła przedmiotowe, zajęcia teatralne, plastyczne, sportowo-rekreacyjne, dziennikarskie, językowe, muzyczne, czytelnicze dzieci grają w rugby, unihokeja, uczą się pływać.

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest wzbogacona o zajęcia w ramach realizowanej Innowacji pedagogicznej „Ready, steady, play! – zabawa w teatr po angielsku.

Zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne.

Szkoła jest organizatorem zawodów sportowych i konkursów o zasięgu gminnym, powiatowym, półfinałów wojewódzkich, np. Gminne i Powiatowe Prezentacje Recytatorskie „SPOTKANIA Z POEZJĄ”, Gminne IMS halowej piłki nożnej, minisiatkówki dziewcząt i chłopców, powiatowe IMS unihokeja dziewcząt i chłopców, Gminny konkurs mitologiczny pt. „Poznajemy mitologiczny świat Greków i Rzymian”, Gminny konkurs ”Nursery Rhymes Contest”.

Bierzemy udział w różnych projektach m.in. w projekcie edukacyjnym we współpracy z parkiem narodowym „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję”, projekt edukacji morskiej: „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, projekt „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Uczestniczy w programach ogólnopolskich: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole”, „Miedzy nami kobietkami”, „Śniadanie daje moc”- pobiliśmy rekord Guinnessa w przygotowaniu zdrowego śniadania, „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Szkoła jest organizatorem imprez środowiskowych z okazji np. Dnia Matki i Ojca, Babci i Dziadka, Dzień otwarty szkoły, Jasełka.

W szkole są pielęgnowane „postawy i wartości” Kawalerów Maltańskich poprzez apele i konkursy o tematyce nawiązującej do patrona szkoły, a także uczestniczy w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Podaruj pluszaka”, zbiórki dla schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnego ucznia, kiermasze. 

Uczniowie zajmują czołowe miejsca i osiągając liczne wyróżnienia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach muzyki etnicznej, w koncertach muzyki klasycznej, są organizowane się spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru i kina, na biwaki i wycieczki edukacyjne, organizowane są wycieczki rowerowe, odbywają się lekcje w terenie m. in. w lesie, szkółce leśnej.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny